ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИКомпания АО «Стройирны а ставбы Тринец» (сокращенно «САС Тринец») является 100% дочерней компанией крупнейшего чешского металлургического комбината АО «Тринецкэ железарны». Она имеет многолетнюю историю своего развития и за период своей деятельности на отечественном и зарубежном рынках прошла несколькими этапами своего развития.

В области машиностроения речь идет о многолетней традиции производства под заказ для отечественных и зарубежных заказчиков технологических комплексов и сварных конструкционных деталей, включая обработку на станках с программным управлением, производство стальных конструкций, поковок методом свободной ковки и производство металлургических валков для горячего проката. В сфере строительства компания реализует строительство промышленных и гражданских объектов под ключ, а также объектов дорожного строительства и их ремонт. Компания также имеет многолетний опыт проведения ремонтных и сервисных работ на производственных мощностях Тринецкого металлургического комбината что касается проведения машиностроительных, электротехнических и строительных работ.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА


 • Механический цех
 • Токарный цех
 • Слесарный цех
 • Электротехнический цех
 • Строительный цех
 • Цех термической обработки
 • Отдельное кострукторское бюро (консрукторские работы и разработка)

ИСТОРИЯ

 • 1885

  Создание Механического цеха (обслуживание производства Тринецкого металлургического комбината)
 • 1970

  Строительство токарного цеха для обработки валков (в рамках Тринецкого металлургического комбината)
 • 1991

  Возникновение Подразделения D3 машиностроительное производство (в рамках Тринецкого металлургического комбината)
 • 1993

  – Возникновение Подразделения D5, акционерного общества в Тринце (путем приватизации Завода центрального технического обслуживания Тринецкого металлергического комбината)
 • 1997

  – Возникновение компаии АО «Тринецкий металлургический комбинат – маниностроительное производство» как дочерней компании АО «Тринецкий металлургический комбинат»
 • 2005

  Изменение названия АО «Тринецкий металлургический комбинат – маниностроительное производство» на АО «Стройирны Тринец»
 • 2013

  – Возникновение АО «Стройирны а ставбы Тринец» (слияние компании D5, акционерного общества в Тринце с компанией АО «Стройирны Тринец»

  Vývoj automatizované brusky sochorů, reg.č. CZ. 01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004682

  Cílem projektu je vývoj plně automatického brousicího zařízení s vyššími kvantitativními a zejména kvalitativními parametry.Výsledný produkt by měl dosáhnout minimálně takových parametrů, jaké mají obdobná zařízení v rámci světové špičky. Naše společnost pak bude disponovat plně konkurenčním výrobkem s celosvětovým významem, potenciálem vyrábět, prodávat a servisovat plně automatické brousicí zařízení pro odstranění povrchové vrstvy ocelových sochorů.

  Výsledkem vývoje bude zejména plně automatický chod zařízení, kde manuální obsluhu nahradí řídicí systém a obsluha bude provádět jen dozor nad správným průběhem procesu. Tím, že bude systém automatický, zvýší se produktivita zařízení a sníží se energetická náročnost na jeden sochor. Obsluha nebude vnášet lidskou chybu do procesu, úběr materiálu bude konstantní a budou použitymodernější filtry odsávacího zařízení, čímž dojde ke snížení emisí prachu z výstupních filtrů/sochor. Finálním výstupem projektu je prototyp.

  Realizace: 11/2015 – 9/2017
  Rozpočet / dotace: 56.968 tis. Kč / 15.438,328 tis. Kč
  Na tuto operaci je poskytována finanční podpora od Unie


  СЕРТИФИКАТЫ

  Certifikace systému managementu kvality dle standardu EN ISO 9001:2008

  Certifikace systému environmentálního managementu dle standardu EN ISO 14001:2004

  Systémy managementu kvality – Směrnice pro management jakosti projektů ISO 10006:2004

  021_strojirny_a_stavby_trinec_45001_cz

  Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle standardu OHSAS 18001:2007

  Certifikace systému energetického managementu dle EN ISO 50001:2011

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  Русский
  • Чешский
  • Английский
  • Русский
  • Польский