Spółka

Prezentacja spółkiStrojírny a stavby Třinec, a.s. są 100% córką spółki akcyjnej TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. Spółka ma wieloletnią tradycję i podczas swojego działania na rynku przeszła wiele zmian organizacyjnych. W dziedzinie budowy maszyn chodzi o długoletnią tradycję produkcji dla klientów krajowych i zagranicznych, która obejmuje przede wszystkim produkcję maszyn na zamówienie, zespołów technologicznych i elementów spawanych, łącznie z obróbką na maszynach CNC, produkcję konstrukcji stalowych, odkuwek kutych swobodnie oraz produkcję cylindrów hutniczych do walcowania na gorąco. W sferze budownictwa spółka zapewnia przede wszystkim realizację obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej pod klucz oraz budowę dróg łącznie z ich naprawami. Spółka ma również wieloletnie doświadczenie z wykonywaniem prac naprawczych i konserwacyjnych w urządzeniach produkcyjnych TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. zarówno po stronie mechanicznej, jak i elektrycznej oraz budowlanej...ZAKŁADY PRODUKCYJNE


 • Warsztaty mechaniczne
 • Wydział wytaczania cylindrów
 • Warsztaty ślusarskie
 • Warsztaty elektrotechniczne
 • Warsztaty budowlane
 • Warsztaty wymurówek żaroodpornych
 • Konstrukcje

HISTORIA

 • 1885

  Powstanie Warsztatów mechanicznych
  (utrzymanie ruchu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN)
 • 1970

  Budowa Wydziału wytaczania cylindrów
  (w ramach TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN)
 • 1991

  Powstanie Divize D3 – Produkcja maszyn
  (w ramach TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN)
 • 1993

  Powstanie D5, spółki akcyjnej, Třince
  (prywatyzacja Centralnego zakładu utrzymania ruchu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN a.s.)
 • 1997

  Powstanie TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN – strojírenské výroby, a.s.
  jako 100% córki spółki TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.
 • 2005

  Zmiana nazwy TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – strojírenská výroba, a.s.
  na Strojírny Třinec a.s.
 • 2013

  Powstanie Strojíren a staveb Třince, a.s.
  (fuzja spółki D5, spółki akcyjnej, Třinec a Strojíren Třinec, a.s.) Członkostwo

Členství

  organizační struktura

  PROJEKTY - DOTACE

  Vývoj automatizované brusky sochorů, reg.č. CZ. 01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004682

  Cílem projektu je vývoj plně automatického brousicího zařízení s vyššími kvantitativními a zejména kvalitativními parametry.Výsledný produkt by měl dosáhnout minimálně takových parametrů, jaké mají obdobná zařízení v rámci světové špičky. Naše společnost pak bude disponovat plně konkurenčním výrobkem s celosvětovým významem, potenciálem vyrábět, prodávat a servisovat plně automatické brousicí zařízení pro odstranění povrchové vrstvy ocelových sochorů.

  Výsledkem vývoje bude zejména plně automatický chod zařízení, kde manuální obsluhu nahradí řídicí systém a obsluha bude provádět jen dozor nad správným průběhem procesu. Tím, že bude systém automatický, zvýší se produktivita zařízení a sníží se energetická náročnost na jeden sochor. Obsluha nebude vnášet lidskou chybu do procesu, úběr materiálu bude konstantní a budou použitymodernější filtry odsávacího zařízení, čímž dojde ke snížení emisí prachu z výstupních filtrů/sochor. Finálním výstupem projektu je prototyp.

  Realizace: 11/2015 – 9/2017
  Rozpočet / dotace: 56.968 tis. Kč / 15.438,328 tis. Kč
  Na tuto operaci je poskytována finanční podpora od Unie


  STROJÍRNY A STAVBY TŘINEC - vzdělávání zaměstnanců
  (CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004924)

  Projekt je zaměřen na zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s.. Realizace projektu je naplánována na 2 roky a zahrnuje zejména technické a odborné vzdělávání a částečně také IT kurzy a soft skills.

  Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Předpokládaný počet osob zapojených do projektu: 120

  Realizace: 1.9.2017 - 31.8.2019
  Rozpočet: 1 893 912 Kč
  Na tento projekt je poskytnuta finanční podpora EU.


  STROJÍRNY A STAVBY TŘINEC - Úspory energie
  (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0014009)

  Cílem projektu je získání energetických úspor, a to díky instalaci nové technologie v provoze Soustružna válců a rekonstrukce budovy provozu Mechanické dílny. Dílo je realizováno v rámci projektu „Úspory energie ve společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s.,“ který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

  Předmětem smlouvy je provedení díla s názvem:
  Stavební úpravy v rámci akce vizualizace provozu Mechanické dílny a modernizace technologie v provozu Soustružna válců.

  Realizace: 10/2019 – 3/2021
  Rozpočet / dotace: 84 492 024,00 Kč / 25 347 607,20 Kč
  Na tento projekt je poskytnuta finanční podpora EU.

  CERTIFIKÁTY

  SP-SAS-DFPO19020813430

  ČSN ISO 10006:2004

  SP-SAS-DFPO18101709325

  EN ISO 14001:2015

  SP-SAS-DFPO18101709323

  EN ISO 14001:2015

  SP-SAS-DFPO18101709322

  EN ISO 9001:2015

  SP-SAS-DFPO18101709321

  EN ISO 9001:2015

  021_strojirny_a_stavby_trinec_45001_en

  EN ISO 45001:2018

  021_strojirny_a_stavby_trinec_45001_cz

  EN ISO 45001:2018

  50001_2018_en

  EN ISO 50001 : 2018

  50001_2018_cz

  EN ISO 50001 : 2018

  VÝROČNÍ ZPRÁVY

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  vyrocni_zprava_2018

  2018

  vz2019

  2019

  SaS_VZ2020_8-1

  2020

  vz_2021_title

  2021

  POLITIKA

  Organizační vymezení IMS

  Organizacni_vymezeni_IMS
  polski
  • czeski
  • angielski
  • rosyjski
  • polski