Společnost

Představení společnostiStrojírny a stavby Třinec, a.s. jsou 100% dceřinou akciovou společností TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN a.s. Společnost má dlouholetou tradici a během svého působení na trhu prošla mnoha organizačními změnami.

V oblasti strojírenství se jedná o dlouholetou tradici výroby pro tuzemské a zahraniční zákazníky, která zahrnuje především zakázkovou strojírenskou výrobu, jako jsou technologické celky a svařence, včetně opracování na CNC strojích, výrobu ocelových konstrukcí, volně kovaných výkovků a výrobu hutních válců, pro válcování za tepla. V oblasti stavebnictví zajišťuje společnost především průmyslové a občanské stavby na klíč a výstavbu komunikace včetně oprav. Společnost má také dlouholeté zkušenosti s prováděním opravárenských a údržbářských činností na výrobních zařízeních TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. po stránce strojní, elektro a stavební...VÝROBNÍ PROVOZY


 • Mechanické dílny
 • Soustružna válců
 • Zámečnické dílny
 • Elektrotechnické dílny
 • Stavební dílny
 • Žárotechnické dílny
 • Konstrukce

HISTORIE

 • 1885

  Vznik Mechanických dílen
  (údržba provozů TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN)
 • 1970

  Výstavba Soustružny válců
  (v rámci TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN)
 • 1991

  Vznik Divize D3 – Strojírenské výroby
  (v rámci TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN)
 • 1993

  Vznik D5, akciové společnosti, Třince
  (privatizace Závodu centrální údržby
  TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN a.s.)
 • 1997

  Vznik TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN – strojírenské výroby, a.s.
  jako 100% dceřiné společnosti TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.
 • 2005

  Změna názvu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – strojírenská výroba, a.s.
  na Strojírny Třinec a.s.
 • 2013

  Vznik Strojíren a staveb Třince, a.s.
  (fúze společnosti D5, akciové společnosti, Třinec a Strojíren Třinec, a.s.)

Členství

organizační struktura

PROJEKTY - DOTACE

Vývoj automatizované brusky sochorů, reg.č. CZ. 01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004682

Cílem projektu je vývoj plně automatického brousicího zařízení s vyššími kvantitativními a zejména kvalitativními parametry.Výsledný produkt by měl dosáhnout minimálně takových parametrů, jaké mají obdobná zařízení v rámci světové špičky. Naše společnost pak bude disponovat plně konkurenčním výrobkem s celosvětovým významem, potenciálem vyrábět, prodávat a servisovat plně automatické brousicí zařízení pro odstranění povrchové vrstvy ocelových sochorů.

Výsledkem vývoje bude zejména plně automatický chod zařízení, kde manuální obsluhu nahradí řídicí systém a obsluha bude provádět jen dozor nad správným průběhem procesu. Tím, že bude systém automatický, zvýší se produktivita zařízení a sníží se energetická náročnost na jeden sochor. Obsluha nebude vnášet lidskou chybu do procesu, úběr materiálu bude konstantní a budou použitymodernější filtry odsávacího zařízení, čímž dojde ke snížení emisí prachu z výstupních filtrů/sochor. Finálním výstupem projektu je prototyp.

Realizace: 11/2015 – 9/2017
Rozpočet / dotace: 56.968 tis. Kč / 15.438,328 tis. Kč
Na tuto operaci je poskytována finanční podpora od Unie


STROJÍRNY A STAVBY TŘINEC - vzdělávání zaměstnanců
(CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004924)

Projekt je zaměřen na zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s.. Realizace projektu je naplánována na 2 roky a zahrnuje zejména technické a odborné vzdělávání a částečně také IT kurzy a soft skills.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Předpokládaný počet osob zapojených do projektu: 120

Realizace: 1.9.2017 - 31.8.2019
Rozpočet: 1 893 912 Kč
Na tento projekt je poskytnuta finanční podpora EU.


STROJÍRNY A STAVBY TŘINEC - Úspory energie
(CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0014009)

Cílem projektu je získání energetických úspor, a to díky instalaci nové technologie v provoze Soustružna válců a rekonstrukce budovy provozu Mechanické dílny. Dílo je realizováno v rámci projektu „Úspory energie ve společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s.,“ který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Předmětem smlouvy je provedení díla s názvem:
Stavební úpravy v rámci akce vizualizace provozu Mechanické dílny a modernizace technologie v provozu Soustružna válců.

Realizace: 10/2019 – 3/2021
Rozpočet / dotace: 84 492 024,00 Kč / 25 347 607,20 Kč
Na tento projekt je poskytnuta finanční podpora EU.

CERTIFIKÁTY

SP-SAS-DFPO19020813430

ČSN ISO 10006:2004

SP-SAS-DFPO18101709325

EN ISO 14001:2015

SP-SAS-DFPO18101709323

EN ISO 14001:2015

SP-SAS-DFPO18101709322

EN ISO 9001:2015

SP-SAS-DFPO18101709321

EN ISO 9001:2015

021_strojirny_a_stavby_trinec_45001_en

EN ISO 45001:2018

021_strojirny_a_stavby_trinec_45001_cz

EN ISO 45001:2018

50001_2018_en

EN ISO 50001 : 2018

50001_2018_cz

EN ISO 50001 : 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVY

2013

2014

2015

2016

2017

vyrocni_zprava_2018

2018

vz2019

2019

SaS_VZ2020_8-1

2020

POLITIKA

Organizační vymezení IMS

Organizacni_vymezeni_IMS
Čeština
 • Čeština
 • Angličtina
 • Ruský