OCELOVÉ LÁVKY PŘES POTOK JULIÁNKU A ŘEKU OPAVU

Strojírny a stavby Třinec,a.s. zhotovily dvě ocelové lávky v okolí Hlučína. Jedná se o akci v rámci sanace rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína. Realizace tohoto projektu znamenala pro naši společnost nejen dodávku mostních ocelových konstrukcí, ale i spodní stavbu díla a celkovou montáž montáž na místě. Menší lávka přes potok Juliánku, má rozpětí 16m a hmotnost 12,5t a lávka přes řeku Opavu má rozpětí 56,4 m a váží 92t.

Čeština