Vývoj a výroba rozrušovacích a demoličních manipulátorů pro hutní provozy k vybíjení pecních vyzdívek pánví, výtokových žlabů vysokých pecí, hlubinných pecí torpedomísičů aj. Nasazením manipulátoru do výroby se značně zvýší produktivita práce a odstraní se tak těžká a zdraví škodlivá práce. Dle účelu využití jsme schopni přizpůsobit veškeré technické parametry zařízení.

Čeština