Váš spolehlivý partner v dodávkách strojírenských výrobků a staveb

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTIStrojírny a stavby Třinec, a.s. jsou 100% dceřinou akciovou společností TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN a.s. Společnost má dlouholetou tradici a během svého působení na trhu prošla mnoha organizačními změnami.

V oblasti strojírenství se jedná o dlouholetou tradici výroby pro tuzemské a zahraniční zákazníky, která zahrnuje především zakázkovou strojírenskou výrobu, jako jsou technologické celky a svařence, včetně opracování na CNC strojích, výrobu ocelových konstrukcí, volně kovaných výkovků a výrobu hutních válců, pro válcování za tepla. V oblasti stavebnictví zajišťuje společnost především průmyslové a občanské stavby na klíč a výstavbu komunikace včetně oprav. Společnost má také dlouholeté zkušenosti s prováděním opravárenských a údržbářských činností na výrobních zařízeních TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. po stránce strojní, elektro a stavební.

Dlouholeté zkušenosti, široká paleta výrobních možností a služeb, moderní obráběcí CNC stroje, vybavení konstrukčních dílen moderní svařovací technikou, vč. oprávnění ke svařování náročných konstrukcí, pohotový přístup ke kvalitním ocelím z huti mateřské společnosti, vytváří předpoklady, aby Strojírny a stavby Třinec a.s. byly pro Vás zajímavým obchodním partnerem.VÝROBNÍ PROVOZY


  • Mechanické dílny
  • Soustružna válců
  • Zámečnické dílny
  • Elektrotechnické dílny
  • Stavební dílny
  • Žárotechnické dílny
  • Samostatný útvar Konstrukce (konstrukční a vývojové činnosti)

VIDEO PREZENTACE

Čeština
  • Čeština
  • Angličtina
  • Ruský