Žárotechnické dílny

144_dcn-011
538_snmek-003-kko
P1070073
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Žárotechnické dílny se především podílejí na údržbě hutních agregátů, mezi než patří vysoké pece, konvertory pánve, mezipánve apod.

Hlavní činnosti

 • žárotechnické práce při opravách a rekonstrukcích vysokých pecí
 • opravy žárovyzdívek licích pánví, mezipánví a pojízdných mísičů
 • opravy konvertoru vč. bourání vyzdívky, čistění hrdel a výměny odpichu
 • opravy vyzdívek kotlů, ohřívacích pecí, speciál. tepel. agregátů vč. torkretování
 • revize žáruvzdorných vyzdívek, poradenská činnost
 • výkopové a zemní práce, bourání hydraulickým kladivem na podvozku UDS 211p
 • opravy vysokozdvižných vozíků, multikár, nákladních vozidel a traktorů

Příklady žárotechnických prací

 • vyzdívky konvertorů materiálem LOVINOBAŇA,REFRATECHNIK, SHINAGAWA
 • vyzdívky a opravy mezipánví plynulého odlévání materiálem CONE-PLAST, INTOCAST, LAFARGE, REFRASIL
 • vyzdívky šachty vysokých pecí materiálem RHI
 • rekonstrukce pracovní půdy krokové pece materiálem RATH
 • vyzdění pracovní vyzdívky pojízdných mísičů materiály NUOVA SIRMA (SAINT GOBAIN), REFRATECHNIK,REFRASIL,VESUVIUS
 • vyzdění pracovní vyzdívky pece pozinkovací vany dle návrhu fy BERG
 • generální oprava žíhací válečkové pece dle návrhu fy AICHELIN

Technické vybavení a možnosti

 • jednoúčelový stroj ROMAN 02 pro bourání vyzdívky pojízdných mísičů
 • CAT 325 Leonard pro čistění hrdel a výměny odpichu konvertoru
 • vysokozdvižné vozíky, traktory, stroje pro pokládku živičných směsí, zametací vůz aj.
 • frézovací zařízení pro frézování žárobetonových žlabů vysokých pecí
 • frézovací zařízení pro rozrušení zeminy, písků apod.

Reference Zpět