TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tepel. zpracování 3

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

Prováděno v elektrických vozových nebo šachtových pecích.

Druhy tepelného zpracování

  • Normalizační žíhání s popuštěním, žíhání na měkko, žíhání ke snížení pnutí a rozpouštěcí žíhání
  • Zušlechťování
  • Kalení a popuštění nástrojových ocelí
  • Cementování v plynu, v prášku
  • Iontová nitridace – karbonitridace, oxinitridace
  • Indukční kalení (postupné kalení po obvodě, vertikálně i nerotačních součástí, zub po zubu)

Zpracovatelné materiály

  • Oceli jakostních tříd ČSN 11 až 17 + 19 a jejich ekv. dle EN, ASTM, DIN, AISI, apod.
  • Ocelolitiny
  • Slitiny

Iontová nitridace Indukční kalení Zpět