TECHNOLOGICKÉ CELKY

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Technol. celky 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Technol. celky 4

Technol. celky 5

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

TECHNOLOGICKÉ CELKY

Zařízení a komponenty pro úpravny válcoven, žíháren, finálního zpracování materiálu

  • rovnací, tryskací, svazkovací, defektoskopické linky, brusky bram, sochorů a bloků aj. – Leták

Zařízení a komponenty pro ocelárny

  • ocelové hutní pánve, mezipánve, šrotové žlaby, převážecí vozy aj.

Zařízení a komponenty pro kontilití

  • zařízení ZPO – licí proudy, vodící válečkové segmenty, oscilační stoly, krystalizátory aj. – Leták

Zařízení a komponenty pro vysoké pece

  • ohřívače větru, rošty, chladnice aj.

Zařízení a komponenty pro koksovny

  • vyhrnovací vozy, pásová doprava, pěchovací stroje, hasicí vozy, stoupačky, kolenové skříně aj. – Leták

Zařízení a komponenty pro aglomerace

  • spékací pásy, chladící pásy, ocelové konstrukce odprášení, aglomerační vozíky, mechanické lanové drapáky aj.

Strojní součásti

  • strojní díly hutních agregátů, náhradní díly, rovnací kladky, kotouče aj.

Repase, opravy, modernizace zařízení hutních agregátů

Údržba hutních agregátů

  • žárovyzdívky vysokých pecí, konvertorů pánví, mezipánví aj.

Dopravníky a dopravníkové cesty

  • Leták

Jednoúčelové stroje a zařízení vč. hydraulických a pneumatických prvků

  • pily a brusky pro žáruvzdorné materiály, bourací manipulátory vyzdívek pánví, elektrické zařízení na úpravu ledových ploch – ICE ELECTRIC 625 aj.

Link Zpět