Management kvality

Certifikovaný systém managementu kvality dle EN ISO 9001:2008 je ve shodě s mezinárodními normami a předpisy a dává záruku, že jsou vytvořeny podmínky pro shodnost dodávky se zákazníkem definovanými požadavky.

Certifikáty výrobků dávají záruku, že technické a užitné parametry splňují nároky stanovené specifickými normami.

Použité technologie, materiály a prostředky používané ve výrobě jsou vybírány s ohledem na Integrovaný systém managementu kvality EMS a BOZP, minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí dle EN ISO 14001:2004 a bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle OHSAS 18001:2008.

POLITIKA KVALITY, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI