PILOVÉ PÁSY

Svařov. pilových pásů 1

Svařov. pilových pásů 2

SVAŘOVÁNÍ PILOVÝCH PÁSŮ

  • Vysokopevnostní, vysoce přesné a souosé svařování pilových pásů vč. přebroušení a automatického žíhání svarů, které minimalizuje riziko přetržení pásu v okolí svarového spoje

 

Svařované materiály:

  • Bi-Metall
  • Uhlíková ocel
  • Speciální legovaná ocel

Link Zpět