Současnost

Strojírny a stavby Třinec, a.s. jsou 100% dceřinou akciovou společností TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN a.s. Společnost má dlouholetou tradici a během svého působení na trhu prošla mnoha organizačními změnami. V současné době je společnost zaměřena na zakázkovou strojírenskou výrobu a provádění opravářských a údržbářských činností na výrobních zařízeních TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. po stránce strojní, elektro a stavební. V oblasti strojírenství se jedná o zakázkovou výrobu technologických celků a svařenců včetně opracování na CNC strojích, volně kované výkovky a výrobu hutních válců pro válcování za tepla. Oblast stavebnictví zajišťuje především průmyslové a občanské stavby na klíč a výstavbu komunikací včetně oprav.

 

Základ Strojíren a staveb Třinec, a.s. tvoří 6 výrobních provozů:

 

Strojírny a stavby Třinec, a.s. jsou členy:

Národního strojírenského klastru, o.s.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Česká asociace ocelových konstrukcí