Projekty EU


Vývoj automatizované brusky sochorů, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004682

Cílem projektu je vývoj plně automatického brousicího zařízení s vyššími kvantitativními a zejména
kvalitativními parametry.Výsledný produkt by měl dosáhnout minimálně takových parametrů, jaké mají
obdobná zařízení v rámci světové špičky. Naše společnost pak bude disponovat plně konkurenčním
výrobkem s celosvětovým významem, potenciálem vyrábět, prodávat a servisovat plně automatické
brousicí zařízení pro odstranění povrchové vrstvy ocelových sochorů.

Výsledkem vývoje bude zejména plně automatický chod zařízení, kde manuální obsluhu nahradí řídicí
systém a obsluha bude provádět jen dozor nad správným průběhem procesu. Tím, že bude systém
automatický, zvýší se produktivita zařízení a sníží se energetická náročnost na jeden sochor.
Obsluha nebude vnášet lidskou chybu do procesu, úběr materiálu bude konstantní a budou
použitymodernější filtry odsávacího zařízení, čímž dojde ke snížení emisí prachu z výstupních
filtrů/sochor. Finálním výstupem projektu je prototyp.

Realizace: 11/2015 – 9/2017

Rozpočet / dotace: 56.968 tis. Kč / 15.438,328 tis. Kč


Na tuto operaci je poskytována finanční podpora od Unie.


Projekt: STROJÍRNY A STAVBY TŘINEC – vzdělávání zaměstnanců (CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004924)

Projekt: STROJÍRNY A STAVBY TŘINEC – vzdělávání zaměstnanců
(CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004924)

Projekt je zaměřen na zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s..
Realizace projektu je naplánována na 2 roky a zahrnuje zejména technické a odborné vzdělávání a
částečně také IT kurzy a soft skills.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich
kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Předpokládaný počet osob zapojených do projektu: 120

Realizace: 1.9.2017 – 31.8.2019

Rozpočet: 1 893 912 Kč

Na tento projekt je poskytnuta finanční podpora EU.


Na tuto operaci je poskytována finanční podpora od Unie.