OCELOVÉ KONSTRUKCE

Ocel. konstrukce 1

Ocel. konstrukce 3

Ocel. konstrukce 4

OCELOVÉ KONSTRUKCE

Komplexní realizace halových systémů vč. návrhu, výroby a montáže halových systémů a realizace přidružených technologií na klíč

 • Výrobní haly
 • Skladové haly
 • Zemědělské objekty
 • Sportovní haly

Ocelové silniční mosty

Ocelové lávky

Individuální stavby:

 • Objekty jsou vyráběné vč. speciálních technologických konstrukcí, lávek, plošin, jeřábů apod.

 

Nabídka halových systémů na klíč obsahuje:

 • Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních včetně architektonického a dispozičního řešení
 • Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Ocelová konstrukce objektu včetně opláštění
 • Spodní stavba a související inženýrské sítě
 • Komunikace, terénní a sadové úpravy
 • Veškerá zařízení spojená se zásobováním teplem, elektřinou, pitnou a užitkovou vodou s odváděním odpadních vod
 • Systém požárního zabezpečení, inteligentního řízení budovy, s monitoringem všech procesů
 • Zařízení pro manipulaci s břemeny
 • Inženýrská činnost

Link Zpět