KONSTRUKCE

Konstrukce 1

Konstrukce 2

Konstrukce 3

KONSTRUKČNÍ A VÝVOJOVÉ ČINNOSTI

  • Vývoj, tvorba a zpracovávání výkresové dokumentace
  • Konstruování jednoúčelových strojů, technologických linek a modernizačních akcí stávajících zařízení včetně návodů na montáž, analýzu rizik, uvedení do provozu a vlastní provoz a údržbu

 

Používaný software:

  • AutoCad Inventor 2014 (3D modelář)
  • AutoCad Mechanical 2014 (2D Cad)
  • Vise Image 2012 (úprava tiff souborů – skenované výkresy)
  • ANSYS 14.0 – řešení rozsáhlých lineárních i nelineárních úloh (fyzikálně  i geometricky) metodou konečných prvků

 
Link Zpět