KALIBRAČNÍ SLUŽBY

Kontrolní metrlogická střediska 2

Kontrolní metrlogická střediska 1

DSC_0004

DSC_0008

DSC_0008

KALIBRACE PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN

 • Kalibrační laboratoř  je držitelem osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005b
  a jsme členy Asociace zkušeben vysokého napětí.
 • Středisko vlastní akreditaci na stejnosměrné napětí, střídavé napětí, stejnosměrný proud, střídavý proud, stejnosměrný odpor a střídavý odpor.
 • Dle požadavků zákazníka provádíme v laboratoři úpravu stupnic neboli cejchování elektrických měřících přístrojů.

Předmět měření a kalibrace:

 • Analogové a číslicové multimetry, voltmetry, ampérmetry
 • Kalibrátory a zdroje napětí, proudu
 • Ohmmetry, odporové dekády a odporové normály
 • Analogové a číslicové klešťové přístroje
 • Revizní přístroje

 

KALIBRACE DÉLKOVÝCH MĚŘIDEL

 • Středisko vlastní akreditaci na posuvná měřidla, mikrometry do délky 500 mm a lístkové spároměrky 0,02 – 4 mm.
 • Jsme držitelem osvědčení o akreditaci v oboru měřené veličiny délka pro posuvná měřidla a třmenové mikrometry dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.
 • Ke kalibraci využíváme například délkoměr CARL ZEISS JENA – ULM 01-600C či souřadnicový přístroj MITUTOYO BH 710.

Předměty měření a kalibrace (příklady):

 • Posuvná měřidla
 • Třmenové mikrometry
 • Číselníkové úchylkoměry
 • Lístkové spároměrky
 • Úhloměry
 • Závitové trny a kroužky
 • Koncové měrky
 • Mikrometrické dutinoměry
 • Šablony na SMS
 • Hladké kalibry
 • Vodováhy
 • Pravítka rovnosti
 • Měřidla zkroucení kolejnic
 • Měřící pásma

 

OPRAVY A KALIBRACE VŠECH DRUHŮ VAH

 • Zabýváme se kalibrací vah mechanických a tenzometrických v třídách přesnosti 2, 3, 4 dle
  ČSN 45501/OOP.
 • Ke každé kalibraci se vystaví kalibrační list a záznam do kalibrační karty. Požaduje-li zákazník tyto služby od akreditované laboratoře, spolupracujeme s Českým metrologickým institutem v Opavě.

Předměty měření a kalibrace:

 • Mechanické váhy
 • Tenzometrické váhy
 • Závaží 3., 4. a 5. řádu
 • Silniční a kolejové váhy

Link Zpět