Technologické celky v hutnictví

Technologické celky včetně montáže hydrauliky, mazání, pneumatiky a elektro na základě dodané nebo vlastní výkresové dokumentace. Jedná se především o modernizace a nové investice, zejména z oblasti hutního průmyslu.


 • Ocelárny
  Ocelové hutní pánve, mezipánve, šrotové a převážecí vozy, pojízdné mísiče, manipulátory pro bourání vyzdívek
 • Zařízení plynulého odlévání oceli
  Licí proudy, vodící válečkové segmenty, oscilační stoly, startovací tyče
 • Zařízení válcoven
  Dopravníkové cesty, nůžky na sochory, vběhové a výběhové stoly,manipulátory, rovnací, tryskací, svazkovací, loupací, hrotovací linky: defektoskopické linky,brusky bram, bloků, sochorů a kruhových kontislitků, ostřik okují, kalibrační a potní válce pro válcovny trub
 • Zařízení koksoven
  Koksovací baterie, zařízení pro mletí uhlí, vyhrnovací vozy, pásové a podávací dopravníky, pěchovací stroje,vyhrnovací vozy, výtlačný stroj, stoupačky, separátor dehtu, kolenové skříně, spékací stroje – lepičky
 • Zařízení aglomerací
  Ocelové konstrukce odprášení, aglomerační vozíky, skládkové jeřáby, drtiče, zakladače – zařízení pro výrobu vysokopecní vsázky

Stáhnout
PDF

Čeština
 • Čeština
 • Angličtina
 • Ruský