Vývojová řada manipulátorů na vybíjení pecní vyzdívky

Vývoj a výroba rozrušovacích a demoličních manipulátorů pro hutní provozy k vybíjení pecních vyzdívek pánví, výtokových žlabů vysokých pecí, hlubinných pecí torpedomísičů aj. Nasazením manipulátoru do výroby se značně zvýší produktivita práce a odstraní se tak těžká a zdraví škodlivá práce. Dle účelu využití jsme schopni přizpůsobit veškeré technické parametry zařízení.

ROMAN 01
Tento univerzální manipulátor je určen pro rozbíjení, rozrušování a dělení velmi tvrdých materiálů jako např. strusky, betonu aj. Zařízení pracuje zejména v hutích při sekání strusky a zdiva v hlubinných pecích, při vybíjení hutnických pánví, aj. Výhodou tohoto manipulátoru je, že může pracovat v nejtěžších podmínkách jako jsou sálavé teplo, prach apod.
ROMAN 02/B
typ rozrušovacího manipulátoru slouží především krozrušování opotřebených žáruvzdorných vyzdívek a slitků hutnických pánví. Manipulátor je opatřen výsuvným ramenem, na jehož konci je hydraulické kladivo, které slouží k rozrušování pecní vyzdívky v rozsahu 360˚. Robustní konstrukce stroje umožňuje nést zařízení, vyvozující značné vibrace. Stroj je řízen dálkovým ovládáním až do vzdálenosti 20 m. Manipulátor pro své malé rozměry a velkou stabilitu v nerovném terénu je vhodný pro práci v malém prostoru.
ROMAN 02/C
Manipulátor slouží rovněž k rozrušování opotřebených žáruvzdorných vyzdívek a slitků hutnických pánví. Jedná se o novější a větší model než je ROMAN 02/B, s vyššími výkony. Výhodou tohoto manipulátoru je, že může pracovat v nejtěžších podmínkách jako jsou sálavé teplo a prach a smí pracovat při max. teplotě okolí 80 stupňů. Manipulátor je opatřen výsuvným ramenem, na jehož konci je hydraulické kladivo, které slouží k rozrušování pecní vyzdívky v rozsahu 360˚. Stroj je řízen dálkovým ovládáním.
ROMAN 02 /16
Tento inovovaný typ bouracího manipulátoru slouží k rozrušování opotřebených žáruvzdorných vyzdívek a slitků uvnitř pojízdných mísičů, které přepravují surové železo. Manipulátor je především určen do extrémně malých a stísněných prostor, kde se jiná mechanizace nemůže uplatnit. Z tohoto důvodu je hydraulický agregát umístěn mimo strojní zařízení. Stroj je řízen dálkovým ovládáním až do vzdálenosti 20 metrů. Manipulátor je opatřen výsuvným ramenem, na jehož konci je hydraulické kladivo, které slouží k rozrušování pecní vyzdívky v rozsahu 360˚.

TECHNICKÉ PARAMETRY JE MOŽNO UPRAVIT DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Stáhnout PDF

Stáhnout PDF

Čeština
  • Čeština
  • Angličtina
  • Ruský