Projekční a konstrukční práce

Komplexní služby v oblasti Projekčních a konstrukčních prací s tvorbou a zpracováváním výkresové dokumentace, a to především v oblastech strojních zařízení, repasí a modernizací technologických linek, strojů a zařízení. Bohaté zkušenosti jsou uplatňovány i při zhotovování výrobní dokumentace na základě RDS pro realizaci ocelových konstrukcí železničních a silničních mostů, lávek a technologických konstrukcí.

V oblasti vývoje se zaměřujeme na návrh (popř. i v 3D) a konstruování jednoúčelových strojů, technologických linek a modernizačních akcí stávajících zařízení včetně návodů na montáž, analýzu rizik, uvedení do provozu a vlastní provoz a údržbu. Spolupracujeme s řadou inženýrských organizací a projekčních útvarů při rozpracování Basic Engineering do výrobní dokumentace pro výrobu technologických celků a jednotlivých strojů.

K takto vyprojektovaným zařízením nabízíme i výrobu, inženýring vč. montážních a servisních činnostÍ

Software (Více informací)
  • AutoCad Inventor 2016 (3D modelář)
  • AutoCad Mechanical 2016 (2D CAD)
  • Vise Image 2015
  • ANSYS 16.2 – řešení rozsáhlých lineárních i nelineárních úloh (fyzikálně i geometricky) metodou konečných prvků
  • E-plan 2.5 (projektování elektro)

Stáhnout PDF

Čeština
  • Čeština
  • Angličtina