Offshore, Subsea

Výroba svařovaných celků vč. opracování, povrchových úprav a montáže pro offshore a onshore.

Jedná se o výrobou zařízení a komponentů pro těžbu ropy, nerostů, pro přepravu plynu a výrobou námořní manipulační techniky. Jde o zařízení instalována na lodích obsluhující ropné plošiny, součásti vedení kotevních systémů plovoucích ropných plošin, navijáky, součásti podmořského potrubního systému sloužící k těžbě ropy a plynu a manipulační rámy pro podmořské technologie.

Výrobky jsou převážně vyrobeny z konstrukčních ocelí třídy S355 se specifickými podmínkami výroby a kontroly NDT dle příslušných norem.


NABÍZÍME:

  • Díly ropných plošin (rampy, rámy, potrubí apod.)
  • Svařované a opracované rámy těžebních zařízení pracujících ve velkých hloubkách sloužící k těžbě ropy a plynu s vysokými nároky na kvalitu výroby, rozměrovou a NDT kontrolu
  • Dopravníky slouží jako kladky k manipulaci a k navádění řetězu do podpalubí lodi
  • Kompletní výroba navíjecích bubnů a odvíjecích bubnů
  • Rám pro naviják bubnu včetně zařízení
  • Součásti vedení kotevních systémů plovoucích ropných plošin, dozor dle norem DNV
  • Jeřáby a manipulační technika

Stáhnout PDF

Čeština
  • Čeština
  • Angličtina
  • Ruský