Metalock

OPRAVY PRASKLÝCH KOVOVÝCH ČÁSTÍ – METALOCK
METALOCK je metoda oprav prasklých nebo ulomených ocelolitinových a litinových strojních částí studeným procesem METALOCK. Tato metoda byla vyvinuta a patentována v Anglii. Naše společnost je držitelem licence pro Českou a Slovenskou republiku.


VÝHODY:

 • úspora nákladů na pořízení nové strojní součásti, příp. celého stroje
 • Opravy přímo na místě bez nutnosti demontáže
 • Pevnost a těsnost spoje je srovnatelná s původním materiálem
Naši speciálně vyškolení odborníci provádějí opravy na celém území České a Slovenské republiky!
Princip metody (Více informací)
 • Spojování prasklých nebo ulomených částí za studena pomocí ocelových zámků ze speciální vysokopevnostní chromniklové oceli.
 • Vkládání a pěchování „Metalocků“ příčně na prasklinu, do předem připravených otvorů a drážek a následné vybroušení.
 • Pro zajištění pevnosti a těsnosti spoje se vkládají podélně přímo do praskliny vruty „Metalace“, následně se zapěchují do souvislé těsnicí šňůry; v případě rozsáhlých trhlin a silně poškozených nebo scházejících částí materiálu se vsazují do opravovaných součástí tzv. „Masterlocky“.
 • Metodu však nelze použít na praskliny, u nichž byl předtím proveden neúspěšný pokus o opravu svařováním! Takovou prasklinu lze výjimečně opravit pouze v případě, že svar je možno amputovat.
Metalock Metalace Masterlock
Příklady materiálů a součástí (Více informací)
 • Litiny, litá ocel, ale i hliník a bronz od tl. stěny 4 mm
 • Stojany válcovacích stolic, bloky motorů, tělesa turbín, kompresorů, čerpadel, převodové skříně, ozubená kola, lože obráběcích strojů, lisy apod.

Podrobnější informace naleznete na www.metalock.cz

Stáhnout PDF

Čeština
 • Čeština
 • Angličtina
 • Ruský