Haly na klíč

Komplexní realizace halových systémů s ocelovou konstrukcí od návrhu, přes výrobu až po montáž halových systémů včetně realizace přidružených technologií.Oblasti realizace halových systémů na klíč:
 • Výrobní haly
 • Skladové haly
 • Zemědělské objekty
 • Sportovní haly
 • Administrativní budovy
 • Speciální objekty
 • Objekty vyráběné vč. speciálních technologických konstrukcí, lávek, plošin, jeřábů apod.


Nabídka halových systémů na klíč obsahuje:
 • Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních včetně architektonického a dispozičního řešení
 • Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Ocelové konstrukce objektu včetně opláštění.
 • Spodní stavba a související inženýrské sítě.
 • Komunikace, terénní a sadové úpravy.
 • Veškerá zařízení spojená se zásobováním teplem, elektřinou, pitnou a užitkovou vodou s odváděním odpadních vod.
 • Systém požárního zabezpečení, inteligentního řízení budovy, s monitoringem všech procesů
 • Zařízení pro manipulaci s břemeny
 • Inženýrská činnost
pdf

Stáhnout PDF

Čeština
 • Čeština
 • Angličtina