Drtiče

Zařízení pro drcení nerostných surovin, strusky či stavební sutě (bez kovové výztuže) na klíč. Drtič je svou robustní a odolnou konstrukcí určen k primárnímu drcení lité konvertorové strusky. Ta je na předchozích zařízeních zbavena největších kusů železa a prochází vstupními rošty a třídícími síty. Drcená struska se výstupním skluzem dostává na pás, ze kterého pokračuje do elevátoru a poté do sekundární třídírny a drtírny

Technické parametry drtiče, rozměry či tuhost konstrukce lze dle druhu drceného materiálu přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Technické parametry

Maximální rozměry drtiče vč. plošin

6,7 x 8 x 6,9 m

Celková hmotnost drtiče vč. plošin

44 t

Počet drtících jednotek (rotorů)

1

Otáčky rotoru

700 ot/min

Výkon pohonu (elektromotor)

200 kW

Výstupní množství drcené suroviny

až 120 t/hod

Rozsah velikostí vstupního zrna

50 - 300 mm

Rozsah velikostí výstupního zrna

0 - 63 mm

Stáhnout PDF

Čeština
  • Čeština
  • Angličtina
  • Ruský