Historie

HISTORIE

  • 1885Vznik Mechanických dílen (údržba provozů TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN)
  • 1970Výstavba Soustružny válců (v rámci TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN)
  • 1991Vznik Divize D3 – Strojírenské výroby (v rámci TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN)
  • 1993Vznik D5, akciové společnosti, Třinec (privatizace Závodu centrální údržby TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.)
  • 1997Vznik TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN – strojírenské výroby, a.s. jako 100% dceřiné společnosti TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.
  • 2005Změna názvu TŘINECKE ŽELEZÁRNY – strojírenská výroba, a.s. na Strojírny Třinec, a.s.
  • 2013Vznik Strojíren a staveb Třinec, a.s. (fúze společností D5, akciové společnosti, Třinec a Strojíren Třinec, a.s.)