Elektrotechnické dílny

Elekto

Elektro2

373_110-1091_img

Hlavní činnosti
Opravy strojů a přístrojů
Nosným programem naši činnosti jsou opravy všech typů motorů:

 • asynchronní motory do výkonu 400kW
 • vysokonapěťové motor do výkonu 2,8MW
 • stejnosměrné motory do výkonu 5 000kW
 • synchronní stroje do výkonu 3 000kW
 • opravy generátorů do výkonu 20MW

Další činností na tomto úseku je oprava transformátorů až do výkonu 1,6MVA z důvodů zajištění komplexních služeb pro zákazníky provádíme dále opravy rotačních i statických svářeček, dynam, startérů a alternátorů, hydraulických odbrzďovačů, speciálních převodovek a vibrátorů. V rámci komplexních služeb provádíme navařování hřídelí metodou MIG, MAG a opravy strojních částí motorů. Rotační části dynamicky vyvažujeme do hmotnosti 3t a délky 4m a do průměru 1,8m na vyvažovačce SCHENK dle ČSN 01 1410. V rámci činnosti tohoto střediska dále nabízíme opravy břemenových elektromagnetů, výrobu a opravy spouštěcích odporníků, opravy ručního el. nářadí.

Elektromontážní práce

 • elektroinstalace průmyslových hal
 • opravy a GO jeřábů a zdvihacích zařízení
 • výroba rozvaděčů nn napětí
 • montáže osvětlení dle požadavku zákazníků.

V rámci činnosti tohoto střediska nabízíme také montáž a údržbu EPS(elektropožární signalizace), montáž rádiového dálkového ovládání jeřábu, montáž hromosvodů a servis a opravy výtahů. veškeré tyto práce zajišťujeme od zpracování výkresové dokumentace, montáž, vystavení revizní zprávy a předání uživateli. V rámci kapacit celé firmy jsme schopni zajistit realizaci zakázky na klíč.

Zkoušení a revize

 • zkoušení a měření střídavých a stejnosměrných motorů NN, VN před opravou, během opravy a po opravě nebo revizi, za použití moderních diagnostických měřicích přístrojů
 • zkoušení olejových a vzduchových transformátorů
 • měření elektrické pevnosti izolačních trafoolejů
 • zkoušení tachodynam, nastavení odstředivých vypínačů a měření zátěže na dynamometru
 • zkoušení pracovních pomůcek, dielektrických rukavic
 • kompletní monitoring provozu jeřábu a agregátů
 • programování logických automatů LOGO, ALFA aj.
 • nastavování proudových , napěťových, výkonových a zemních ochran a regulátorů cos fí.
 • parametrizace digitálních ochran ABB, SIEMENS, ALSTOM
 • provádění primárních zkoušek turbogenerátorů po opravách a odstávkách
 • elektrická měření podle požadavku zákazníka
 • Kabelová měření
 • napěťové zkoušky kabelů do 120 kV ss
 • určování kabelových tras
 • zaměření místa poruchy za použití rázového generátoru

Kalibrace

 • kalibrace a cejchování měřících přístrojů v akreditované kalibrační laboratoři č. 2241
 • kalibrace el. měřících přístrojů
 • stejnosměrné napětí do 1000 V
 • stejnosměrný proud do 10 A
 • střídavé napětí do 1000 V
 • střídavý proud do 100 A
 • odpory do 100 Mohm

Další poskytované služby

 • usazování el. strojů a měření souososti přístrojem PRÜFTECHNIK
 • OPTALIGN PLUS s přesností 1/1000 mm

Reference Zpět