O společnosti

O společnosti

Obchodní společnost D 5, akciová společnost, Třinec, se sídlem Třinec – Staré Město, Průmyslová 1026, PSČ 739 65, IČO 476 74 539, převzala část jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) zanikající obchodní společnosti Strojírny Třinec, a.s., se sídlem Třinec – Staré Město, Průmyslová 1038, PSČ 739 65, IČO 253 63 654, která zanikla v důsledku rozdělení společnosti ve formě rozštěpení sloučením, přičemž část jmění uvedená v článku IX.1. Projektu rozdělení přešla na nástupnickou společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, identifikační číslo 180 50 646, a druhá část jmění uvedená v článku IX.2. Projektu rozdělení na nástupnickou společnost D 5, akciová společnost, Třinec.

Servisně dodavatelský komplex Strojírny a stavby Třinec, a.s., který vznikl v roce 2013 spojením dceřiných společností D5 a.s a Strojírny Třinec, a.s., s výrobní tradicí od roku 1885, je dnes orientován na výrobu strojně-technologických celků, jednoúčelových strojních zařízení, technologických svařenců, strojních součástí i náhradních dílů, ocelových svařovaných konstrukcí včetně mostů, výrobu a renovaci hutních válců a také na opravy hlavních hutních agregátů v rámci strojních, elektro a stavebních prací. Tato servisně dodavatelská společnost disponuje zámečnickou, elektrotechnickou, stavební a žárotechnickou dílnou. Má také vlastní projekční a konstrukční kancelář. Díky svému kvalitnímu kádru pracovníků se akciová společnost stala ojedinělou v rámci České republiky, když dovede velmi kvalitně a pružně reagovat na potřeby mateřské společnosti Třineckých železáren, ale taktéž komplexně realizovat i velké projekty, nejen v rámci regionu Moravskoslezského kraje, České republiky, ale i v zahraničí.

HISTORIE

  • 1991Vznik Divize D3 – Strojírenská výroba
  • 1993Vznik D5, akciové společnosti Třinec
  • 1997Vznik TŽ-strojírenská výroba jako 100% dceřiná společnost TŽ, a.s.
  • 2005Změna názvu společnosti TŽ – strojírenská výroba, a.s. na Strojírny Třinec, a.s.
  • 2013Sloučení D 5, a.s. Třinec a Strojírny Třinec, a.s. na Strojírny a stavby Třinec, a.s.